ரணில் முன்வைத்த புதிய அமைச்சரவைப் பட்டியல்!

புதிய அமைச்சரவையின் பட்டியலை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவிடம் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க முன்வைத்துள்ளார் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ரணில் முன்வைத்த அமைச்சரவைப் பட்டியல் வருமாறு:-

1. ரணில் விக்கிரமசிங்க – பிரதமர், தேசிய கொள்கை மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி

2. காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா – வனவிலங்கு, சுற்றுலா, வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் புத்த சாசன

3. மலிக் சமாரவிக்ரம – சர்வதேச வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு

4. திலக் மரபான – வெளிநாட்டு அலுவல்கள்

5. ரவி கருணாநாயக்க – நிதி அமைச்சு

6. மங்கள சமரவீர – பெட்ரோலியம் அபிவிருத்தி, பவர் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி

7. அகிலவிராஜ் காரியவசம் – கல்வி, உயர் கல்வி மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள்

8. லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல – பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் நகராட்சி வளர்ச்சி

9. வஜிர அபேவர்தன – பொது நிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள்

10. ராஜித சேனரத்ன – உடல்நலம், சுதேச மருத்துவ மற்றும் ஊட்டச்சத்து

11. ரவூப் ஹக்கீம் – துறைமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர் வழங்கல்

12. சம்பிக்க ரணவக்க – நகர அபிவிருத்தி மற்றும் நலன்புரி

13. ரிஷாத் பதியுதீன் – வர்த்தக, வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அபிவிருத்தி

14. டி.எம். சுவாமிநாதன் – மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடக்கு அபிவிருத்தி

15. அர்ஜுன ரணதுங்க – விளையாட்டு

16. ஜோன் அமரதுங்க – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் கிறிஸ்தவ விவகாரங்கள்

17. துமிந்த திஸாநாயக்க – வேளாண்மை மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்

18. கபீர் ஹாசீம் – நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சாலை மேம்பாடு

19. விஜித விஜயமுனி சொய்சா – மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி, கிராமப்புற பொருளாதார நடவடிக்கைகள்

20. ஏ.எச்.எம். பௌசி – போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான போக்குவரத்து

21. பியசேன கமகே – மாகாண சபைத் தேர்தல்

22. கயந்த கருணதிலக – வெகுஜன ஊடக, பாராளுமன்ற விவகாரம் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி

23. சரத் பொன்சேகா – தொழிலாளர் மற்றும் தொழிற்கல்வி விவகாரங்கள்

24. தலதா அத்துகோரல – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலை மறுவாழ்வு

25. ரஞ்சித் மத்தும பண்டார – உள் விவகார அமைச்சர், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு

26. பழனி திகாம்பரம் – தோட்ட உட்கட்டமைப்பு மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு

27. சஜித் பிரேமதாஸ- வீடமைப்பு, சமூக அதிகாரமளித்தல் மற்றும் நலன்புரி

28. நவீன் திஸாநாயக்க – இளைஞர் விவகாரங்கள், திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்கல்வி பயிற்சி

29. ஹரின் பெர்னாண்டோ – தொலைத்தொடர்பு மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு, ஊவா அபிவிருத்தி

30. மனோ கணேசன் – தேசிய ஒருங்கிணைப்பு, அதிகாரப்பூர்வ மொழிகள் மற்றும் நல்லிணக்கம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *