புத்தாக்கத்தின் ஊடாக மக்களை நவீன உலகத்துக்கேற்ற புதிய சிந்தனையுடன் கூடிய ஆட்களாக மாற்றுவதே IIHS நிறுவனத்தின் நோக்கமாகும்

IIHS நிறுவனத்தின் தலைமை நிறைவேற்று அதிகாரி/ ஸ்தாபகர்/ கற்கை பணிப்பாளர் சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் கித்சிறி எதிரிசிங்க இலங்கையில் சுகாதாரக் கல்வியின் முன்னோடியாக திகழும் International

Read more

நாம் அங்கீகாரத்தில் உச்சம் தொட்டு விட்டோம்’ எனும் தொனிப்பொருளை அறிமுகப்படுத்திய IIHS நிறுவனம்

தாதியர் சேவை உள்ளிட்ட சுகாதாரத் துறை தொழில்களுக்கு பிரவேசிப்பதற்கு எதிர்பார்த்துள்ள மாணவர்களுக்கான கற்கை பாடநெறிகளை மேலும் விரிவுபடுத்தியுள்ள International Institute of Health Sciences (IIHS) நிறுவனம்

Read more

உளவியல்,ஊட்டச்சத்துவியல் மற்றும் இணை  சுகாதார கற்கைகள் சார்ந்த பல்வேறு பாடநெறிகள் IIHS நிறுவனத்தினால் அறிமுகம்

  இலங்கையின் முன்னணி சுகாதார கற்கை நிறுவனமான International Institute of Health Sciences (IIHS)உளவியல், ஊட்டச்சத்துவியல் மற்றும் இணை சுகாதார கற்கைகள் சார்ந்த பல்வேறு புதிய

Read more

மாணவர்களுக்கு கல்விக் கடன்களை வழங்குவதற்கு IIHS மற்றும் DFCC கூட்டிணைவு

இலங்கையின் சுகாதாரக் கல்வித் துறையின் முன்னோடியாக திகழும் International Institute of Health sciences (IIHS) நிறுவனம் அதன் மாணவர்களுக்கு 16.5% கவர்ச்சிகரமான வட்டி விகிதத்துடன் மேலும்

Read more

கப்ருக்க ‘Partner Central’ டிஜிட்டல் வணிக தளம் திறந்து வைப்பு

  இலங்கையின் e-commerce துறையில் முன்னணி நாமமாக திகழும் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ள Kapruka.com, online shopping மற்றும் e-commerce துறையில் பெரும் மாற்றத்தை

Read more

தெற்காசியாவின் முதலாவது சுகாதாரக் கல்விச் சேவை முதுமானி பட்டப்படிப்பு பாடநெறியை அறிமுகப்படுத்துகிறது IIHS

இலங்கையின் சுகாதாரக் கல்வியின் முன்னோடியான International Institute of Health Sciences (IIHS) நிறுவனம் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் Coventry பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து தெற்காசியாவில் முதல் தடவையாக MSc

Read more

Bachelor of Business Administration பட்டப்படிப்பு பாடநெறியை அறிமுகப்படுத்தும் IIHS நிறுவனம்

நீண்ட காலமாக இலங்கையின் சுகாதாரக் கல்வித் துறையின் முன்னோடியாக திகழும் International Institute of Health Sciences (IIHS) நிறுவனம் புதிதாக Bachelor of Business Administration

Read more

நீண்ட காலமாக இலங்கையின் சுகாதாரக் கல்வித் துறையின் முன்னோடியாக திகழும் International Institute of Health Sciences (IIHS) நிறுவனம் புதிதாக Bachelor of Business Administration

Read more

Coventry University மற்றும் இலங்கையின் IIHS நிறுவனம் இணைந்து உயிர் விஞ்ஞான இளமானி பட்டப்படிப்பு பாடநெறி அறிமுகம்

அறிவுபூர்வமான சுகாதார வல்லுநர்களை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் Bachelors in Biomedical Sciences (உயிர் விஞ்ஞானம் இளமானி பட்டம்) பட்டப்படிப்பு பாடநெறியை வழங்குவதற்கு ஐக்கிய இராச்சியத்தின் Coventry பல்கலைக்கழகம்

Read more

ஐக்கிய அமெரிக்க அபிவிருத்தி நிதி நிறுவனத்தின் உதவியை பெறுவதற்கு IIHS நிறுவனம் தகுதி

,இலங்கை சுகாதாரக் கல்வியில் முன்னோடியாக திகழும் International Institute of Health Scieces (IIHS) நிறுவனம் லங்கை வரலாற்றில் தனித்துவமான தடத்தை பதிக்கும் வகையில் ஐக்கிய அமெரிக்க

Read more