அடக்க மறுத்தாலும் அடக்க முடியாது;
அடங்குமா Covid-19?

“கொரோனா” சீனாவில் ஆரம்பமான இந்தச் சின்னஞ் சிறிய வைரஸ், இன்று அழிக்கவே முடியாத உயிரியாக மனிதக் கலங்களுக்குள் புகுந்து உயிர்ப்பெறுகிறது. எமக்குள் நுழையாவிடின் கொரோனா உயிர்ப்படையவும் முடியாது.

Read more

www.puthusudar.lk

‘புதுச்சுடர்’ இணையத்தளத்தில் அல்லது வார இதழில் தங்களின் செய்திகள், கட்டுரைகள் உள்ளிட்ட ஆக்கங்கள் மற்றும் விளம்பரங்கள் இடம்பெற வேண்டுமாயின் puthusudar@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுடன் அல்லது ‘www.puthusudar.lk’ 36/03,

Read more