அமைச்சரவையில் திடீர் மாற்றம்!

விவசாயம் மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சராக மஹிந்த அமரவீரவும் சுற்றாடல் அமைச்சராக கெஹலிய ரம்புக்வெல்லவும் சற்று முன்னர் அதிபர் செயலகத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ரமேஷ் பத்திரன, கைத்தொழில் அமைச்சராக அவரது இலாகாவுக்கு மேலதிகமாக சுகாதார அமைச்சராகவும், ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய, நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் பதவிக்கு மேலதிகமாக தோட்டத் தொழில் முயற்சிகள் அமைச்சரவை அல்லாத அமைச்சராகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *