தொண்டமானின் அமைச்சுப் பதவியை மஹிந்த பொறுப்பேற்றார்

மறைந்த அமைச்சர் ஆறுமுகன் தொண்டமான் வகித்த சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சுப் பதவியை, பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச இன்று பொறுப்பேற்றார்.
ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச முன்னிலையில் மேற்படி அமைச்சுப் பதவியை ஏற்று, பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.
ஜனாதிபதி செயலாளரும் நிகழ்வில் பங்கேற்றிருந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *