கல்வி அமைச்சில் நவராத்திரி விழா

கல்வி அமைச்சின் ஏற்பாட்டில் நவராத்திரி விழா இன்று (16.10.2018) மாலை கல்வி அமைச்சின் வரவேற்பு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இதன்போது கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம்,கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் வேலுசாமி இராதாகிருஸ்ணன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர்.
அவர்களுடன் இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் திஸ்ஸ ஹேவாவிதான உட்பட கல்வி அமைச்சின் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.அங்கு இடம்பெற்ற நிகழ்வுகளை படங்களில் காணலாம்.
ஹட்டன் நிருபர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *