“காதலி” வாழை! யாழ்.மாவட்ட செயலக கலந்துரையாடலில் வினோதம்!

 

யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெற்ற அபிவிருத்தி கலந்துரையாடலில் “கதலி” வாழைக்கு பதிலாக “காதலி,” வாழை என திரையில் தோன்றியுள்ளது.

யாழ். மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெற்ற உயர்மட்ட கலந்துரையாடலில் இவ்வாறான கருத்துப் பிழையான பொருள் கோடல்கள் இடம்பெறுவது பிரதம திட்டமிடல் கிளையினரின் பிழை என கூறப்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட அபிவிருத்தி கலந்துரையாடல்
யாழ்ப்பாண மாவட்ட அபிவிருத்தி கலந்துரையாடல் கடந்த இரு மாதங்களாக கூட்டத்திற்கான திகதி அமைச்சர் டக்ளாஸ் தேவானந்தாவின் கொழும்பு சந்திப்புக்களின் நிமித்தம் பிற்போடப்பட்டிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *