இதய வடிவத்திற்கு பெயர் போன ஏரி!

உலகில் நாங்கள் கண்டிராத எத்தனையோ விடபங்கள உள்ளன அதில் ட்ரொனோவாக்கோ ஏரி’ வடக்கு மாண்டினீக்ரோவில் உள்ள ஒரு ஏரி ஆகும்.
இது இதய வடிவத்திற்கு மிகவும் பிரபலமானது.
1517 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள இது  700 மீட்டர் நீளமும் 400 மீட்டர் அகலமும் கொண்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *