மும்தாஜ் டெக்ஸ்டைல்ஸ்

அழகிய ஆடை வகைகள் மற்றும் விதவிமதன சல்வார் ரகங்களை உங்கள் இந்தியன் சாரம்கள், சிறுவர் ஆடைகள் என ஏராளமான வண்ண வண்ண ஆடைகளை உங்கள் எண்ணங்களுக்கேற்ப தரம் உணர்ந்து பெற்றிட தலைநகரில் ஒரே இடம்…..

மும்தாஜ் டெக்ஸ்டைல்ஸ்

 

இல. 36/13, மகா வித்தியால மாவத்தை
கொழும்பு – 13.

 

தொடர்புகளுக்கு: 011 5723072 / 076 9445868

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *