இலங்கையை மிரட்டுகிறது படைப்புழு – விவசாய திணைக்கள அதிகாரிகளுக்கு விடுமுறை இரத்து!

படைப்புழுவின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான விசேட நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படவுள்ளமையால், விவசாயத் திணைக்களத்தின் அதிகாரிகளுக்கான விடுமுறைகள் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

Read more