நாளொன்றுக்கு ஒரு பில்லியன் உணவு வீணடிப்பு 800 மில்லியன் மக்கள் பட்டினி!

உலகம் முழுவதும் 800 மில்லியன் மக்கள் பட்டினி கிடக்கும் வேளையில், மக்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமான உணவை வீணடிப்பதாக புதிய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சமீபத்திய அறிக்கை, பெரும்பாலான உணவுக் கழிவுகள் உள்நாட்டு உணவகங்கள் மற்றும் உணவு சேவைகளில் ஏற்படுவதாக தெரியவந்துள்ளது.

அறிக்கையின்படி, மக்களுக்குக் கிடைக்கும் உணவில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு வீணாகிறது.

2022ல்ஆம் ஆண்டு 01.05 பில்லியன் மெட்ரிக் டன் உணவு வீணடிக்கப்படும், அதில் 631 மில்லியன் மெட்ரிக் டன்கள் வீட்டில் வீணடிக்கப்படும்.

மொத்த கழிவுகளில் இது 60 சதவீதம் என்று கூறப்படுகிறது. பண்ணையில் இருந்து சந்தைக்கு வரும்போது 13 சதவீதம் உணவு வீணாகிறது என தெரியவந்துள்ளது.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சமீபத்திய அறிக்கையின்படி, உற்பத்தி செயல்பாட்டின் போது மொத்த உணவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வீணாகிறது.

அதன்படி, சராசரியாக ஒருவர் ஆண்டுக்கு 79 கிலோ உணவை வீணடிப்பதாகக் காட்டியுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *