அறிமுகமாகவுள்ள மனித மூளையின் திறனுக்கு இணையான Supercomputer

 

அவுஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் மனிதனைப் போன்ற மூளை திறன் கொண்ட சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை உருவாக்கி வருகின்றனர்.

சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மூலம், விஞ்ஞானிகள் அடிப்படையில் முழு அளவிலான மனித மூளை ஒத்திசைவை உருவாக்க முயற்சிக்கின்றனர்.

விஞ்ஞானிகள் இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை டீப்சவுத் (DeepSouth) என்று அழைக்கிறார்கள். மனித மூளையில் நியூரான்களின் வலையமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் போன்றே இது செயல்படுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளத

DeepSouthன் பின்னால் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஒரு வினாடிக்கு 228 Trillion Synaptic Operationகளைச் செய்ய முடியும். இது மனித மனம் ஒரு வினாடிக்கு செய்யக்கூடிய மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாடுகளுக்குச் சமமான அல்லது நெருக்கமான கணக்கீடாகும்.

Western Sydney Universityல் உள்ள International Neuromorphic Systems (ICNS) ஆராய்ச்சியாளர்களால் இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கப்படுகிறது. நியூரான்கள் முக்கியமாக மூளை எவ்வாறு கணக்கிடுகிறது என்பதை ஆராய்ச்சி செய்யப் பயன்படுகிறது.

வெறும் 20 Watts சக்தியுடன் ஒரு நொடிக்கு பில்லியன் கணக்கான கணித செயல்பாடுகளைச் செய்யும் திறன் கொண்டது.

Sensing, biomedical research, robotics, space exploration மற்றும் large-scale AI applications போன்ற பல்வேறு துறைகளில் முன்னேற்றங்களுக்கு DeepSouth பங்களிக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

இது ஏன் DeepSouth என்று அழைக்கப்படுகிறது?
டீப்சவுத் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் IBM TrueNorth அமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மனித மூளையில் உள்ள நியூரான்களின் பாரிய நெட்வொர்க்கை அடிப்படையாகக் கொண்டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

சதுரங்கத்தில் உலக சாம்பியனை வென்ற Deep Blue Super Computer நினைவிருக்கிறதா? இது IBM நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்டது.

டீப் ப்ளூ என்பது சதுரங்கம் விளையாடும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். உலக சாம்பியனுக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெற்ற முதல் கணினி இதுவாகும்.

இது Deepsouth என்று அழைக்கப்படுவதற்கு மற்றொரு காரணமும் உள்ளது. இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அவுஸ்திரேலியாவில் உருவாக்கப்பட்டது. தெற்கு அரைக்கோளத்தில் அமைந்துள்ளது. அதனால் இது Deepsouth என்று பெயர் பெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *