இலங்கையில் சனத்தொகை கணக்கெடுப்பு ஆரம்பம்!

பத்து வருடங்களுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் சனத்தொகை மற்றும் வீடமைப்புக் கணக்கெடுப்பு சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக ஜனாதிபதியின் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் கட்டிடமாக ஜனாதிபதி செயலகம் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர். இந்த ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் ஒரு தனித்துவமான அம்சம், தரவு சேகரிப்புக்கான பாரம்பரிய அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்களுடன் டேப்லெட் கணினிகளை இணைப்பதாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *