மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு ஆதரவாக ஆறு போர்க்கப்பல்களை அனுப்புகிறது சீனா!

ஊமைப் பார்வையாளனாக இருக்கமாட்டோம் என குறிப்பிட்டு மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு ஆதரவாக ஆறு போர்க்கப்பல்களை அனுப்புகிறது சீனா!
மத்திய கிழக்கிலிருந்து தனது எண்ணெய் வர்த்தக வழிகளைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு இந்த தீர்மானத்தை எடுத்ததாகவும், உலகெங்கிலும் உள்ள உலகளாவிய மோதல்களை இனி அமைதியாகக் கவனிப்பவராக இருக்க முடியாது என்வும் சீனா கூறியுள்ளது.
ஹெஸ்பொல்லாவுக்கு எதிராக இஸ்ரேல் ஒரு முழுமையான போரைத் தீர்மானித்தால், அது பெரும் சக்திகளை இந்தப் போரில் ஈடுபடுத்தும் எனவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *