ஈரானை நோக்கி நகரும் யுத்தம்! ஒத்திகையை முடித்த இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும்

இஸ்ரேல் தற்பொழுது ஆரம்பித்துள்ள யுத்தத்தின் முடிவு ஈரானாக இருக்கலாம் என்று கொஞ்சம் அச்சத்துடன் கூறுகின்றார்கள் சில ஆய்வாளர்கள்.

ஈரான் மீது தாக்குதலை மேற்கொள்வதற்கான போர்ப் பயிற்சிகள், ஒத்திகைகள் போன்றனவற்றை ஏற்கனவே இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் முடித்துவிட்டன என்றும் கூறப்படுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *