வைரஸ்,பாக்டீரியா என்றால் என்ன?

 

வைரஸ் என்றால் என்ன?
வைரஸ்கள் நுண்ணிய தொற்று முகவர்கள், அவை உயிரினங்களின் உயிரணுக்களுக்குள் மட்டுமே பிரதிபலிக்க முடியும். அவை டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ மரபணுப் பொருளைக் கொண்டவை, அவை கேப்சிட் எனப்படும் புரதப் பூச்சினால் சூழப்பட்டுள்ளன. சில வைரஸ்கள் லிப்பிட்களால் ஆன வெளிப்புற உறையைக் கொண்டுள்ளன. பாக்டீரியாவைப் போலன்றி, வைரஸ்கள் உயிருள்ள உயிரினங்களாகக் கருதப்படுவதில்லை, ஏனெனில் அவை அத்தியாவசிய வாழ்க்கை செயல்முறைகளை சுயாதீனமாக மேற்கொள்ளும் திறன் கொண்டவை அல்ல. மாறாக, அவை இனப்பெருக்கம் மற்றும் பரவ ஹோஸ்ட் செல்களை நம்பியுள்ளன.

வைரஸ்கள் பல வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் வருகின்றன, எளிய வடிவியல் அமைப்புகளிலிருந்து மிகவும் சிக்கலான மற்றும் சிக்கலான வடிவங்கள் வரை. அவை விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் பிற நுண்ணுயிரிகளை கூட பாதிக்கலாம் மற்றும் பரவலான நோய்களை ஏற்படுத்தும். காய்ச்சல், ஜலதோஷம், எச்ஐவி/எய்ட்ஸ் மற்றும் நாவல் கொரோனா வைரஸ் நோய் (COVID-19) ஆகியவை பொதுவான வைரஸ் தொற்றுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்.

ஒரு வைரஸின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி பொதுவாக பல நிலைகளை உள்ளடக்கியது. முதலாவதாக, புரவலன் கலத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ள குறிப்பிட்ட ஏற்பிகளுடன் வைரஸ் இணைகிறது. அது பின்னர் அந்த மரபணுப் பொருளை ஹோஸ்ட் செல்களில் செலுத்தி, செல்லுலார் இயந்திரங்களைக் கடத்தி வைரஸ் புரதங்களை உருவாக்கி அந்த மரபணுப் பொருளைப் பிரதிபலிக்கிறது. இறுதியில், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட வைரஸ் புரவலன் கலத்திலிருந்து வெளியிடப்படுகிறது, இது பெரும்பாலும் உயிரணு இறப்பு மற்றும் அண்டை செல்களுக்கு தொற்று பரவுவதற்கு வழிவகுக்கிறது.

பாக்டீரியா என்றால் என்ன?

பாக்டீரியா என்பது பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு சூழலிலும் இருக்கும் ஒற்றை செல் நுண்ணுயிரிகளாகும். அவை புரோகாரியோட்டுகள், அதாவது அவை யூகாரியோடிக் செல்களில் காணப்படும் கரு மற்றும் பிற சவ்வு-பிணைப்பு உறுப்புகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை. மாறாக, அவற்றின் மரபணுப் பொருள் சைட்டோபிளாஸுக்குள் சுதந்திரமாக மிதக்கும் ஒரு வட்ட நிற குரோமோசோமுக்குள் உள்ளது. பாக்டீரியாக்கள் கோக்கி (கோளம்), பேசிலி (தடி வடிவ) மற்றும் ஸ்பைரில்லா (சுழல்) போன்ற பல்வேறு வடிவங்களாக வகைப்படுத்தலாம்.

ஊட்டச்சத்து சுழற்சி, சிதைவு மற்றும் கூட்டுவாழ்வு உறவுகள் உட்பட பல உயிரியல் செயல்முறைகளில் பாக்டீரியா முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. சில பாக்டீரியாக்கள் நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் நோயை ஏற்படுத்தும், ஆனால் பெரும்பாலானவை பாதிப்பில்லாதவை அல்லது நன்மை பயக்கும். உதாரணமாக, உங்கள் குடலில் உள்ள சில பாக்டீரியாக்கள் செரிமானத்திற்கு உதவுகின்றன மற்றும் ஆரோக்கியமான நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை பராமரிக்க உதவுகின்றன.difference between bacteria vs virus

பைனரி பிளவு எனப்படும் ஒரு செயல்முறை மூலம் பாக்டீரியா இனப்பெருக்கம் செய்கிறது, இதில் ஒரு பாக்டீரியம் இரண்டு ஒத்த மகள் செல்களாக பிரிக்கிறது. இந்த விரைவான இனப்பெருக்கம் பாக்டீரியாவை விரைவாக காலனித்துவப்படுத்தவும் வெவ்வேறு சூழல்களுக்கு ஏற்பவும் அனுமதிக்கிறது. கூடுதலாக, பாக்டீரியாக்கள் கிடைமட்ட மரபணு பரிமாற்றம் எனப்படும் ஒரு செயல்முறையின் மூலம் மரபணுப் பொருளைப் பரிமாறிக்கொள்ள முடியும், இது பாக்டீரியாக்கள் புதிய பண்புகளைப் பெறவும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளுக்கு எதிர்ப்பைப் பெறவும் அனுமதிக்கும்.

அளவைப் பொறுத்தவரை, பாக்டீரியா பொதுவாக வைரஸ்களை விட பெரியது, மேலும் சில இனங்கள் நிர்வாணக் கண்ணால் பார்க்கப்படுகின்றன. அவை செல் சவ்வு, செல் சுவர் மற்றும் ரைபோசோம்கள் மற்றும் ஃபிளாஜெல்லா போன்ற பல்வேறு உள் கட்டமைப்புகளை உள்ளடக்கிய ஒரு சிக்கலான செல்லுலார் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. வைரஸ்கள் போலல்லாமல், பாக்டீரியாக்கள் வளர்சிதை மாற்றம், வளர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்கம் போன்ற முக்கியமான வாழ்க்கை செயல்முறைகளை சுயாதீனமாக செய்ய முடியும்.

சுருக்கமாக, வைரஸ்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் இரண்டும் நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளாகும், ஆனால் பல அடிப்படை அம்சங்களில் வேறுபடுகின்றன. வைரஸ்கள் சிறிய தொற்று முகவர்கள். இந்த இரண்டு வகையான நுண்ணுயிரிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வது, தொற்று நோய்களைத் தடுப்பதற்கும் சிகிச்சையளிப்பதற்கும் பயனுள்ள உத்திகளை உருவாக்குவதற்கு முக்கியமானது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *