ஐ.நா. பொதுச்சபையில் அமெரிக்கா பிரேரணை! – பதுங்கியது இலங்கை

பலஸ்தீனத்தின் ஹமாஸ் அமைப்புக்கு எதிராக, ஐ.நா. பொதுச்சபையில் அமெரிக்கா கொண்டு வந்த தீர்மானத்துக்கு எதிராக இறுதியில் வாக்களிக்காமல் நழுவியுள்ளது இலங்கை.

ஹமாஸ் அமைப்புக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் தீர்மானம் ஒன்றை ஐ.நா. பொதுச்சபையில் அமெரிக்கா கொண்டு வந்தது. இந்தத் தீர்மானம் போதிய ஆதரவு கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தது.

பொதுச்சபையின், 86 நாடுகள் தீர்மானத்தை ஆதரித்தன. 57 நாடுகள் எதிர்த்து வாக்களித்தன. அதேவேளை, இந்தியா, இலங்கை உள்ளிட்ட 33 நாடுகள் வாக்களிக்காமல் நடுநிலை வகித்தன.

இந்தத் தீர்மானத்துக்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மைப் பலம் இல்லாததால் தோல்வியடைந்தது.

பலஸ்தீனத்தை நட்பு நாடு என்று இலங்கை கொண்டாடும் நிலையிலும், இந்த தீர்மானத்துக்கு எதிராக வாக்களிக்காமல் இலங்கை நழுவியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *