பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் பதவிக்காலம் இன்றுடன் நிறைவு

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் கால எல்லை, இன்றுடன் (14) முடிவடைகிறது.

இந்நிலையில், பொலிஸ் ஆணைக்குழுவுக்கான உறுப்பினர்களை, பாராளுமன்ற அரசியல் அமைப்புப்  பேரவை பெயரிடவுள்ளது. புதிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு நியமிக்கப்படும் வரை ஆணைக்குழு இயங்கவுள்ளது.

ஆணைக்குழு 2015 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் 15 ஆம் திகதி  நியமிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *