தீர்வை எட்டுவதாயின் மைத்திரி – ரணில் அரசைப் பகைக்க முடியாது! – சம்பந்தன் திட்டவட்டம்

“புதிய அரசமைப்பு நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமெனில் – தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வு கிட்டவேண்டுமெனில் மைத்திரி – ரணில் அரசைப் பகைக்க முடியாது. இந்த அரசு தொடரவேண்டும். இதனடிப்படையில் கூட்டமைப்பு

Read more