ஜனாதிபதியால் அதி விசேட வர்த்தமானி வெளியீடு!

அனுமதிப்பத்திரம் அற்ற துப்பாக்கிகளை கையளிப்பதற்கு, மார்ச் 15ஆம் திகதி வரை கால அவகாசம்; பாதுகாப்பு அமைச்சரான ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் அதி விசேட வர்த்தமானி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *