தேயிலை செய்கைக்கு ஜம்பு நோய்!

காலி மாவட்டத்தில் தேயிலை செய்கைக்கு ஜம்பு நோய் பரவி வருகின்றது.

குறிப்பாக இளம் இலைகள் இந்நோயினால் அழிந்து வருகின்றன.

இதன் காரணமாக சிறு தேயிலை நில உரிமையாளர்களின் பசுந்தேயிலை உற்பத்தி வெகுவாக குறைந்துள்ளது.

இந்த நாட்களில் பனியுடன் கூடிய கடும் குளிர் இந்நிலை ஏற்படுவதை பெரிதும் பாதித்துள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *