இலங்கையில் வாழ்க்கைச் செலவு மீண்டும் அதிகரிப்பு

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, ஆகஸ்ட் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் செப்டம்பர் மாத பணவீக்கம் 69.8 வீதமாக அதிகரித்துள்ளது.

இது முந்தைய மாதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட 64.3% ஐ விட 5.5% பணவீக்க அதிகரிப்பை காட்டுகிறது.

இந்தத் தரவுகளின்படி, கடந்த ஆண்டின் செப்டம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டின் செப்டம்பர் வரையிலான 12 மாத காலப்பகுதியில் பணவீக்கத்தின் சதவீதம் 64.1% அதிகரித்துள்ளது.

இதற்கிடையில், உணவு வகை பணவீக்கம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் செப்டம்பரில் 1.2% அதிகரித்து 94.9% ஆக இருந்ததுடன், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் உணவு வகை பணவீக்கமாக அறிவிக்கப்பட்ட 93.7% ஐ விட அதிகமாகும்.

உணவு அல்லாத பணவீக்கமும் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 7.4% அதிகரித்து, இது பணவீக்க எண்ணிக்கையை 57.6% ஆக அதிகரித்துள்ளது.

இதற்கிடையில், மது மற்றும் புகையிலை தொடர்பான பொருட்களின் பணவீக்க மதிப்பு செப்டம்பர் மாதத்தில் 39.4% ஆக உயர்ந்துள்ளது, இது முந்தைய மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது 3.8% சதவீத வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது.

மேலும், ஜவுளி மற்றும் காலணி வகைகளின் பணவீக்கம் செப்டம்பர் மாதத்தில் 66.0% ஆக காணப்பட்டது. இது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 10% அதிகரிப்பாகும்.

மேலும், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், வீட்டுவசதி, நீர், மின்சாரம், எரிவாயு மற்றும் எரிபொருள் உள்ளிட்ட வகைகளில் பணவீக்கம் 21.8% இலிருந்து 31.2% ஆக அதிகரித்துள்ளது, இது முந்தைய மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 9.4% வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது.

இதற்கிடையில், செப்டம்பர் மாதத்தில், போக்குவரத்து செலவுகளின் வகையின் பணவீக்கம் 150.4% ஆகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில், இந்த எண்ணிக்கை 8.3% ஆக பதிவாகியுள்ளது.

அதன்படி, கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், போக்குவரத்து செலவுகளின் வளர்ச்சி 142.1% அதிகரித்துள்ளது.

மேலும், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், தகவல் தொடர்பு வகையின் பணவீக்கத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு உள்ளது, இது 7.3% லிருந்து 23.5% ஆக அதிகரித்துள்ளது.

இந்த தரவு அறிக்கையின்படி, ஹோட்டல் மற்றும் உணவக செலவினங்களை உள்ளடக்கிய வகையின் பணவீக்க விகிதம் கடந்த ஆகஸ்ட் முதல் செப்டம்பர் வரை 87.8% இலிருந்து 96.6% ஆக 8.8% அதிகரித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *