கொம்பனி வீதியில் 150 ஆண்டுகள் பழமையான கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டது!

கொம்பனி வீதியில் உள்ள 150 ஆண்டுகள் பழமையான டி சொய்சா கட்டிடம் நகர அபிவிருத்தி ஆணைக்குழுவால் இடிக்கப்பட்டது.

தொல்லியல் துறையின் பணிப்பாளர் ஜெனரல் பேராசிரியர் அனுர மனதுங்கவின், எதிர்ப்புக்களுக்கு மத்தியில் கட்டிடம் அகற்றப்படுவதாகக் கூறினார்.

நகர அபிவிருத்தி ஆணைக்குழுவால் கட்டிடத்தை இடிக்கத் தொடங்கியபோது, ​​குத்தகைதாரர்கள் வெளியேறினர்.

150 ஆண்டுகள் பழமையான கட்டிடத்தின் ஒரு பகுதி கடந்த ஜூன் மாதம் இடிந்து விழுந்தது.

அதே நேரத்தில், நகர அபிவிருத்தி ஆணைக்குழுவால் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டன.

இந்த கட்டிடம் இந்தியாவின் டாடா வீடமைப்பு அபிவிருத்தி நிறுவனத்திற்கு கொடுக்க அகற்றப்படுவதாக தெரியவந்துள்ளது.

தொல்பொருள் திணைக்களம் 1940 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க தொல்பொருள் கட்டளைகளின் கீழ் கட்டிடம் ஒரு வரலாற்று கட்டிடமாக உள்ளதால், நகர அபிவிருத்தி ஆணைக்குழுவுக்கு எதிராக எந்த சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாது.

பேராசிரியர் அனுர மனதுங்க மேலும் குறிப்பிடுகையில், தொடர்புடைய கட்டளைகளின் கீழ் வரலாற்று கட்டிடங்கள் என்று பெயரிடப்படாத பல வரலாற்று மதிப்புள்ள கட்டிடங்கள் இருப்பதால், அவை உடனடியாக வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்படும் என்றார்.

பிரபல வர்த்தகரான சாம்ராஸ் ஜோஹியா, இந்தியாவின் டாடா வீடமைப்பு அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் உள்ளூர் முவராவார். அவர் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் சிறிநிமல் பெரேராவின் நெருங்கிய நண்பராக கருதப்படுகிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *