இந்தியா – பாகிஸ்தான் முறுகல் உக்கிரம் – கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்றியது பாக்.

காஷ்மீரில் வன்முறைகளை இந்திய பாதுகாப்பு படை அரங்கேற்றுவதாக கூறி பாகிஸ்தான் பாராளுமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

காஷ்மீரில் இந்திய பாதுகாப்பு படைகளால் காஷ்மீர் மக்களுக்கு எதிராக வன்முறைகள் அரங்கேற்றப்படுவதாக கூறி பாகிஸ்தான்  பாராளுமன்றத்தில் கண்டன தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. நேற்று கொண்டு வரப்பட்ட இந்த தீர்மானம், ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

காஷ்மீர் மற்றும் கில்ஜித்- பல்ஜிஸ்தான் விவகாரங்கள் துறை  அலி அமின் கன்ந்தபூர் இந்த தீர்மானத்தை பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றமான தேசிய சபையில் முன்மொழிந்தார். இந்த தீர்மானத்தில்,  காஷ்மீர் பிரச்சினைக்கு, ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் தீர்மானத்தின் படி தீர்வு காண வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *