இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் தேர்தலில் போட்டியிடவே மாட்டேன்! – திலங்க சுமதிபால அறிவிப்பு

இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலில் தான் போட்டியிடப் போவதில்லை என இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர் திலங்க சுமதிபால தெரிவித்துள்ளார். கொழும்பில் நேற்று

Read more