மகன்மாரின் சண்டையைச் சமரசம் செய்யச் சென்ற தந்தை படுகொலை!

சகோதரர்களுக்கு இடையே சாவி மற்றும் பூச்சாடி தொடர்பில் ஏற்பட்ட வாய்தர்க்கத்தைத் தீர்க்க முயற்சித்த சம்பவத்தில் தந்தை கொல்லப்பட்டுள்ளார். ஹிங்குராங்கொட, கவுடுல்ல, கொலனிய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சகோதரர்கள் இடையே

Read more