சர்வாதிகார சபையானது நோர்வூட் பிரதேசசபை – அவைக்குள் சீறிப்பாய்ந்தனர் கூட்டணி உறுப்பினர்கள்!

இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸின் ஆட்சி அதிகாரத்தின்கீழுள்ள நோர்வூட் பிரதேச சபையானது, சர்வாதிகார சபைபோல் செயற்படுவதாக தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி உறுப்பினர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

Read more