அரசியல் கைதிகள் விவகாரத்தில் பட்ஜட்டைப் பயன்படுத்தி பேரம் பேசவேண்டும் கூட்டமைப்பு! – விக்கி உள்ளிட்ட பலதரப்பும் வலியுறுத்து

“தமிழ் அரசியல் கைதிகளை வெளியே விடா விட்டால் நாம் வரவு – செலவுத் திட்டத்தை எதிர்த்து வாக்களிப்போம் என்று தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் தெரிவித்தால், கைதிகள் விடுதலை

Read more