பேராசை வேண்டாம் – எளிமையாக வாழுங்கள் ! பாப்பரசர் கோரிக்கை

மக்கள் அனைவரையும் எளிமையாக வாழுமாறு இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த தினமான நத்தார் தினத்தில் பாப்பரசர் பிரான்சிஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Read more