சீனாவில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு மைக்ரோ-சிப் சீருடைகள்!

சீனாவின் தென்பகுதியில் உள்ள குயிஷூ மற்றும் குயான்ஸி மாகாணங்களில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கு அதி நவீன சீருடைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

Read more