குப்பைத் திட்டத்தை எதிர்த்து புத்தளத்தில் திரண்ட மக்கள்!

புத்தளத்தை நாட்டின் குப்பைத் தொட்டியாக மாற்றும் முயற்சிக்கு எதிராக, புத்தளத்தில் தொடராக மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த சத்தியாக்கிரகப் போராட்டம் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டப் பேரணியாக விஸ்வரூபமெடுத்தது. புத்தளம் அறுவாக்காட்டில் கொட்டப்படவுள்ள

Read more