அரசியல் நெருக்கடிகளினால் இலங்கையைப் புறக்கணிக்கும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள்! – இரத்தாகின்றன முன்பதிவுகள்

இலங்கையின் தற்போதைய அரசியல் நெருக்கடிகளை அடுத்து, வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை மற்றும் வணிக முயற்சியாளர்களின் வருகைகள் வீழ்ச்சியடையும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக ரொய்ட்டர்ஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இலங்கையின்

Read more