முதல் முறையாக 3D பணத்தாள் வெளியீடு!

ஜப்பான் முதல் முதலாக 3டி ஹாலோகிராம் தொழில்நுட்பம் பொருத்தப்பட்ட புதிய பணத்தாள்களை வெளியிட்டுள்ளது.

போலியான பணத்தாள்களைத் தடுக்க புதிய 3டி யென் பணத்தாள்கள் நேற்று வெளியிட்டது.

பார்வையின் கோணத்தைப் பொறுத்து வெவ்வேறு திசைகளில் உருவப்படங்கள் மாறுபடும்.

புதிய 10,000 யென், 5,000 யென் மற்றும் 1,000 யென் பணத்தாள்கள் வரலாற்று அதிநவீன அம்சங்களைப் பிரதமர் புமியோ கிஷிடா பாராட்டினார்.

புதிய பணத்தாள்கள் வெளியானாலும் பழைய பணத்தாள்களும் செல்லுபடியாகும் எனக் கூறப்பட்டது.

10,000 யென் புதிய தாளில் யப்பானிய முதலாளித்துவத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் எய்ச்சி ஷிபுசாவாவின் முகத்தைக் கொண்டுள்ளது.

ஜப்பானின் நவீன பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதில் ஷிபுசாவா ஒரு முக்கிய நபர் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான நிறுவனங்களை நிறுவிய பெருமைக்குரியவர்.

5,000 யென் புதிய தாளில் முன்னோடி பெண்ணியவாதியும் கல்வியாளருமான உமேகோ சுடாவின் முகத்தைக் கொண்டுள்ளது.

1,000 யென் புதிய தாளில் மருத்துவரும் பாக்டீரியா நிபுணருமான ஷிபாசபுரோ கிடாசாடோவின் முகத்தைச் சித்தரிக்கிறது. டெட்டனஸ் மற்றும் புபோனிக் பிளேக் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் அவர் கருவியாக இருந்தார்.

ஒவ்வொரு பணத்தாள்களின் பின்புறமும் டோக்கியோ நிலையம், விஸ்டேரியா மலர்கள் மற்றும் உக்கியோ-இ கலைஞர் கட்சுஷிகா ஹோகுசாயின் மவுண்ட் புஜி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

வயது வந்தவர்கள் பணத்தின் பெறுமதியை வாசிக்கக்கூடிய வகையில் பொிதாக இலக்கங்கள் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *