மருத்துவத்துறையில் புரட்சி மருத்துவர்களின் அபூர்வ கண்டுபிடிப்பு!

Ultrasound மூலம் நோயாளிகளுக்கு தேவையான மருந்துகளை நேரடியாக உடலில் தேவையான இடத்திற்கு வழங்க முடியும் என புதிய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

ஒரு புதிய ஆராய்ச்சியின் படி, இது நோயாளிகளுக்கு மருந்துகளை வழங்குவதில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் என்று தெரியவந்துள்ளது.

மருந்து விநியோகத்திற்கு இன்று பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுவது உட்செலுத்துதல், ஊசி, உள்ளிழுத்தல் அல்லது தோலில் பயன்படுத்துதல்.

இப்படி சில சமயங்களில் சம்பந்தப்பட்ட மருந்து உடலின் பல பாகங்களுக்கும், தேவையற்ற அல்லது ஆபத்தான இடங்களுக்கும் பரவுகிறது.

இதன் விளைவாக, சில நோய்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளின் பக்க விளைவுகள் பொதுவான நிகழ்வாகிவிட்டன.

எனவே, மருந்தை சரியான இடத்தில் கொடுப்பதன் மூலம், பக்கவிளைவுகளைக் குறைக்கும் அதே வேளையில், நோய்க்குத் தேவையான அளவு மருந்தின் அளவைக் குறைக்க முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அமெரிக்காவில் உள்ள பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சிக் குழுவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த புதிய தொழில்நுட்பம், ஆய்வகத்தில் உள்ள குரங்கைப் பயன்படுத்தி வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது.

மருந்தின் ஆறு டோஸ்களுக்குப் பிறகு விலங்குகளில் பாதகமான பக்க விளைவுகள் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த கண்டுபிடிப்பு முதல் மனித சோதனைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *