அதிக DNA கொண்ட உயிரினம் சாதனைப் புத்தகத்தில் பதிவு!

மற்ற உயிரினங்களை விட அதிக டிஎன்ஏ கொண்ட ஃபெர்ன் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்துள்ளது.

“இந்த கிரகத்தில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களிலிருந்தும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய மரபணு இது” என்று கியூவின் ராயல் தாவரவியல் பூங்காவின் டாக்டர் இலியா லீட்ச் கூறியுள்ளார்.

Tmesipteris oblanceolate என அழைக்கப்படும் ஃபெர்ன் , டைனோசர்கள் பூமியில் கால் வைப்பதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே பரிணாம வளர்ச்சியடைந்த தாவரங்களின் ஆதிகால குழுவிற்கு சொந்தமானது.

இது பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள நியூ கலிடோனியா மற்றும் சில அண்டை தீவுகளில் மட்டுமே காணப்படுகிறது, அங்கு அது மழைக்காடு மரங்களின் டிரங்குகள் மற்றும் கிளைகளில் வளரும்.

iScience இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வில் , சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்கள் நியூ கலிடோனியாவில் சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளிலிருந்து மரபணுப் பொருட்களைப் பிரித்தெடுத்தனர்.டிஎன்ஏவுடன் எவ்வளவு சாயம் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அவர்கள் அளந்தனர்

ஃபெர்ன் டிஎன்ஏவின் 160 பில்லியன் அடிப்படை ஜோடிகளின் சாதனை முறியடிக்கும் மரபணு அளவைக் கொண்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது,

இந்நிலையில் ஃபெர்ன் இப்போது மிகப்பெரிய மரபணு, மிகப்பெரிய தாவர மரபணு மற்றும் மிகப்பெரிய ஃபெர்ன் மரபணு ஆகியவற்றிற்காக மூன்று கின்னஸ் உலக சாதனைகளைப் பெற்றுள்ளது.

“தீங்கற்ற தோற்றமுடைய இந்த ஃபெர்ன் மனிதர்களை விட 50 மடங்கு அதிக டிஎன்ஏவைக் கொண்டுள்ளது என்று நினைப்பது, தாவர இராச்சியம் பற்றி நமக்குத் தெரியாத பல விஷயங்கள் இன்னும் உள்ளன என்பதையும், சாதனை படைத்தவர்கள் எப்போதும் இல்லை என்பதையும் நினைவூட்டுகிறது” என கின்னஸ் உலக சாதனையின் ஆடம் மில்வர்ட் கூறியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *