இலங்கை குறித்து வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்!

குறைந்த மட்டத்தில் இருந்த இலங்கையின் நகரமயமாக்கல் 2012 – 2022 பத்து வருட காலப்பகுதியில் 45% ஆக அதிகரித்துள்ளதாக அண்மைய கணக்கெடுப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்கவின் பணிப்புரையின் பேரில் தேசிய பௌதீக திட்டமிடல் திணைக்களத்தினால் இந்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, நகர மற்றும் கிராம திட்டமிடல் சட்டத்தின்படி, தேசிய பௌதீக திட்டமிடல் திணைக்களத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களுக்கு அமைய இந்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டதாக அதன் பணிப்பாளர் நாயகம் காமினி ஹெவகே தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையின் நகரமயமாதல் தொடர்பில் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. கணக்கெடுப்பின்படி, நாட்டின் நகரமயமாக்கல் 18% ஆகும்.

மக்கள் தொகை அடர்த்தி, வீடுகள், 10 கி.மீ.க்குள் அமைந்துள்ள பல்பொருள் அங்காடிகள், துணிக்கடைகள், பெட்ரோல் நிலையங்கள், வங்கிகள், தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள், குறிப்பிட்ட உள்ளூராட்சி மன்றத்தின் கிராம அதிகாரிகளின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை, வாடகை மற்றும் குத்தகை அடிப்படையில் வழங்கப்படும் வீடுகள், நகரமயமாக்கல் உள்ளூராட்சி அமைப்புகளால் சேகரிக்கப்படும் கழிவுகளை முறையாக அகற்றுதல், உள்ளூராட்சி மன்ற பகுதியில் உள்ள விவசாயம் அல்லாத தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை போன்ற அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் ஒரு பகுதி அளவிடப்படுகிறது.

அதன் படி கொழும்பு மாவட்டத்தில் தற்போதுள்ள ஹோமாகம மற்றும் கொலன்னாவ ஆகிய இரண்டு உள்ளூராட்சி சபைகளும் கம்பஹா மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து உள்ளூராட்சி சபைகளும் வேகமாக நகரமயமாகியுள்ளதாக கணக்கெடுப்பின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது என்று தேசிய பௌதீக திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் காமினி ஹேவகே தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் நாட்டின் மற்ற பகுதிகளும் வேகமாக நகரமயமாகி வருகின்றன.

இந்த கணக்கெடுப்பின் முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் அமைச்சரவை பத்திரத்தில் அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்கவினால் அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும். அமைச்சரவையின் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் மேலதிக பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தேசிய பௌதீக திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் காமினி ஹேவகே மேலும் தெரிவித்தார்.

ஒரு நாட்டின் சமூக-பொருளாதார வளர்ச்சி நகரமயமாக்கல் மூலம் அளவிடப்படுகிறது. 2012 க்கு முன், நாடு நகரமயமாக்கலில் மெதுவான வளர்ச்சியைக் காட்டியது. ஆனால் 2010 களின் தொடக்கத்தில், நாட்டின் நகரமயமாக்கல் மின்சாரம், போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு, சுகாதாரம் மற்றும் கல்வித் துறைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் தொழில்கள் மற்றும் வர்த்தகத்தின் விரிவாக்கத்துடன் துரிதப்படுத்தப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *