முஹம்மது நபி காலத்தில் இருந்த கடை தொகுதி கண்டுபிடிப்பு!

இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் கடைசி நபி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் அமையப்பெற்ற Souq Habasha கடைத்தொகுதியொன்றை மக்காவில் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

Souq Habasha was located south of of Wadi Qanuna, in a coastal city in Makkah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *