பிறக்கும் முன்பே கருவில் பாதி உடல் இல்லை இன்று உலக கதாநாயகன்!

அவர் பிறப்பதற்கு முன்பே,
கருவில் உடலின் கீழ் பாதியைக் காணவில்லை என்று அவரது
தாயிடம் கூறப்பட்டது.!

குழந்தையை கருக்கலைப்பு
செய்வதற்கான விருப்பம்
தாய்க்கு வழங்கப்பட்டது,
ஆனால்,
அவள் இல்லை
என்று சொன்னாள்.!

இப்போது கத்தார் உலகக் கோப்பை
2022 தொடக்க விழாவின் ஹீரோ.!

மோர்கன் ஃப்ரீமேனுடன்
நேரலையில் தோன்றிய
போது கானிம் அல்-முஃப்தா
பில்லியன் கணக்கான
மக்களுக்கு முன்
குர்ஆனை ஓதினார்.!

கோடிக்கணக்கான மக்களின்
உள்ளங்களில் தடம் பதித்தார்.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *