ஒரே நாளில் 2 ஆசியக் கிண்ணங்களை கைப்பற்றி இலங்கை சாதனை!

6 வது தடவையாக ஆசிய வலைப்பந்து சாம்பியனாகவும் , 6 வது தடவையாக ஆசிய கிரிக்கெட் சாம்பியனாகவும்
முடிசூடிய இலங்கை அணி சாதனைப் படைத்துள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *