இலங்கையில் 4 கால் கோழி குஞ்சு பிறந்துள்ளது!

வீடு ஒன்றில் 4 கால்களுடன் பிறந்த கோழிக் குஞ்சு அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

அம்பாறை மாவட்டம் கல்முனைக்குடி பிரதேசத்தின் கடற்கரைப்பள்ளி வீதியில் இச்சம்பவம் இன்று இடம்பெற்றுள்ளது

வீட்டு உரிமையாளரால் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பதற்காக அடைகாக்க வைக்கப்பட்ட முட்டைகளிலிருந்து நான்கு கால்களை உடைய 2 நாட்களேயான இக்கோழிக்குஞ்சு பிறந்துள்ளது.

மேலும் ஏழு கோழிக்குஞ்சுகள் பிறந்துள்ள நிலையில் அதில் ஒன்றே இவ்வாறு பிறந்துள்ளது என வீட்டு உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த கோழிக்குஞ்சை பார்வையிட அயலவர்கள் ஆவலுடன் படையெடுக்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *