மஹேலவின் தலைமை பயிற்சியில் செயல்பட்டு வரும் அணி வெற்றி!

இங்கிலாந்தில் முதன்முறையாக
இடம்பெற்று வரும் The Hundred லீக்
தொடரில் Mahela Jayawardena தலைமை
பயிற்சியில் செயல்பட்டு வரும்
Southern Brave அணி சம்பியனாக
வெற்றிவாகை சூடியது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *