முதன் முறையாக மணிக்கு 600 கி.மீ. செல்லக்கூடிய மின்காந்த ரயில் சீனாவில் அறிமுகம்!

சீனாவில் உலகிலேயே மிக அதிவேகத்தில் செல்லக்கூடிய தரைத்தள வாகனத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ரயில் முழுவதுமாக மின்காந்த புலத்தால் இயக்கப்டுகிறது. இதனை சீனாவின் கிங்டாவ் பகுதியில் தயாரித்துள்ளனர். இந்த ரயிலானது இயக்கப்படும்பொழுது தண்டவாளத்திலிருந்து மேலே எழும்பி செயல்படுகிறது.

மணிக்கு 600 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடிய வகையில் இதனை தயாரித்துள்ளனர். அதுவும் குறிப்பாக பெய்ஜிங் நகரத்திலிருந்து ஷாங்காய் நகர் வரை உள்ள 1000 கி.மீ. தூரத்தை இந்த மின்காந்த ரயிலின் மூலமாக 2.5 மணி நேரத்தில் செல்ல முடியும். இதே இடங்களுக்கு விமானம் வழியாக சென்றால் 3 மணி நேரமும், ரயில் வழியாக சென்றால் 5.5 மணி நேரமும் ஆகும்.

அதனால் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்திய இந்த அதிவேக ரயில் பயணத்தை அதிகப்படுத்தும் பொருட்டு இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 37,900 கி.மீ தூரம் வரை இதன் சேவையை அதிகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *