மனித உடற்பாகங்களை கொண்டு அமைக்கப்பட்ட உலகின் முதல் நூதனசாலை!

உலகில் முதல் தடவையாக மனித உடனின் உற்பாகங்களை அறையாக கொண்டு அமைக்கப்பட்ட நூதனசாலை.
நெதர்லாந்து நாட்டில் உள்ளது.

இந்த அபூர்வ நூதனசாலையை பார்வையிட பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *