புதிய கிரிக்கெட் தெரிவுக்குழு நியமனம்!

இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கான வீரர்களை தெரிவு செய்யும், 7 பேர் கொண்ட தெரிவுக்குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தினால் முன்வைக்கப்பட்ட குறித்த 7 பேர் கொண்ட குழுவிற்கு விளையாட்டு அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்‌ஷ அனுமதி வழங்கியுள்ளார்.

புதிய கிரிக்கெட் தெரிவுக்குழு

  1. அஷந்தா டி மெல் – தலைவர்
  2. சமிந்த மெண்டிஸ்
  3. பிரமோத்ய விக்ரமசிங்க
  4. M.A.W. ரஞ்சித் மதுரசிங்க
  5. T. நில்மினி குணரத்ன
  6. ஹேமந்த தேவப்ரிய
  7. ஷாஹுல் ஹமீத் உவைஸ் கர்னைன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *