சவுதி அரேபியாவில் முதலாவது நாய் கபே திறப்பு!

சவுதி அரேபியாவில் நாய் பிரியர்களுக்காக முதலாவது “நாய் கஃபே” திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சவுதி அரேபியாவின் கொபார் Khobar நகரில் இந்த நாய் கெஃபே திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நாய் கஃபே யிற்கு “த பார்கிங் அ லொட்” என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *