இத்தாலியில் உள்ள டொல்பின் தீவு!

உலகில் மனிதர்கள் கண்டிராத எத்தனையோ உள்ளன அதில் பல நாடுகள் பல விதமான கொடைகள் இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அதில் டொல்பின் தீவு என அழைக்கப்படும் ஒரு தீவு உள்ளது இது இத்தாலியில் உள்ளது இந்த தீவை கண்டுகளிக்க பல நாடுகளில் இருந்து இலட்சக்கணக்கான மக்கள் தீவை கண்டுகளிக்க வருவது வழக்கம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *