இலங்கையின் இயற்கை இரகசியங்களில் மடுல்சீமை பிரபலமானது

நீங்கள் கட்டாயம்  சென்று பார்க்க வேண்டிய ஒரு இயற்கையின் பிரமிப்பு
நீங்கள் பதுளைக்கு ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளும்போது, ஆரம்பகால குடியேறிகளின் மடுல்சீமை வேல்ட் எண்ட்(Madulsima World’s end) முடிவைப் பார்வையிட மறக்க வேண்டாம்.
இங்கு நாட்டில் உள்ள  மலைகள் முழுவதும் அழகிய தோற்றத்துடன் உங்கள் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கின்றது
நீங்கள்  கொழும்பில் இருந்து 180KM தொலைவில் உள்ள பசறை நகரை அடைந்து அங்கிருந்து  செல்லக்கூடிய பீதமறுவ வீதியால் நீங்கள் இந்த மடுசீல்மை கிராமத்தை அடையமுடியும்

மடுல்சீமை மலையின் உயரம் 1257 அடி மற்றும் கடல் மட்டத்திலிருந்து 2300-3400 ஆகும்.

மலைகள் எப்போதும் மூடுபனியால் மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் எல்லா நேரங்களிலும் சிறந்த காலநிலையைக் கொண்டுள்ளது.
இங்கு இலங்கையின் மிக அழகான நீர் வீழ்ச்சிகளான Arathunu water Falls , Besama Water Fall போன்ற நீர்வீழ்ச்சிகளின் பரந்த காட்சியைக் காணலாம்.
உங்கள் பிரியமானவர்களுடன் Night Camping செய்யக்கூடிய பிரபலமான இடங்களில் இந்த கிராமம் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *