Slmc str புரட்சிகர இளைஞர் படையினரால் கௌரவிப்பு விழா!

Slmc str புரட்சிகர இளைஞர் படையினரால் பல்கலைக்கழகத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கான கௌரவிப்பு விழா சம்மாந்துறையில் இடம்பெற்றது.

இதில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் கணித துறையில் முதல் இடம் பெற்றுள்ள hinas saleem, மற்றும் பொறியியல் துறைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட zamil மற்றும் கலைத்துறைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட ahraf Arafath ஆகியோர் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

இதில் Slmc str இன் பிரதம ஆலோசகர்களான உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர் ஜௌபர் மற்றும் பசீல், இர்சாட் ஆகியோர் உட்பட Slmc str உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *