இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (22) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                                        வாங்கும்  விலை                           விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 119.2949 124.5043
டொலர் (கனடா) 128.5231 133.4609
சீனா (யுவான்) 24.1506 25.3308
யூரோ (யூரோ வலயம்) 193.8589 200.8982
யென் (ஜப்பான்) 1.4962 1.5529
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 122.4521 126.7658
ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம் ) 220.4005 227.7745
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 168.8770 175.4163
டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா) 169.4972 173.3803

 

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்

 

நாடு                      நாணயங்கள்                            நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 455.2956
குவைத் தினார் 565.8833
ஓமான் றியால் 445.9635
கட்டார் றியால் 47.1489
சவுதிஅரேபியா றியால் 45.7540
ஐக்கியஅரபு இராச்சியம் திர்கம் 46.7362

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *